Ông ta với bước tượng
Hôm nay là ‘ngày của mẹ’ nên ông ta quyết định đúc tượng bà mẹ già của mình.
Ông ta có vẻ khoái điệu khắc tượng thì Woody càng khoái phá tượng hơn.
Nhiệm vụ của Woody là cho đi đầu bức tượng của ông ta…

Neighbours From Hell

Xem Thêm Bài Viết Về Game Online Khác: https://taigamemobile.org/game-online

Nguồn: https://taigamemobile.org/